Consell escolar

 • Funcions i competències.
 • Composició:
  – Presidenta: Felicitat Icart Miravalls.
  – Cap d’Estudis: Núria Montserrat Grau.
  – Secretària: Sonia Velamazán Fernández.
  – Representant de l’Ajuntament: Patrícia Andrés Valldepérez.
  – Representants dels pares/mares: Verònica Villa.
  – Representant de l’AMPA: Juan Manuel Sánchez Estorach.
  – Representants dels alumnes: Xavier Navarro Rodríguez, Ariadna Buera López i Marta Alegre Codorniu.
  – Representants dels professors: M. Pilar Luis Beltran, Laura Llaó Pons, Victoria M. Giménez Ismael, Alexandra Mauri Cañadó i Eva Cervera Brull.
  – Representant del PAS: Margarita Faiges Comí.
 • Acords presos en les reunions del Consell Escolar: