DATA VACUNACIÓ ALUMNES 1r ESO

Informem que el dimecres 21 d’octubre de 2020 s’administrarà la vacuna als alumnes de 1r d’ESO. Aquest dia cal que portin el carnet de les vacunes.