Lliurament de llibres i programa de reutilització

En relació amb el programa municipal de reutilització de llibres de text, us informem que els dies previstos per al lliurament dels llibres del curs 2021-2022 són l’1, 2, 3, 6 i 7 de setembre, de 10 a 13,30 h, i de 17 a 19 h, a la sala Bonet del Centre Cultural Infant Pere, amb la distribució següent segons el curs:

01/09/21: 1r d’ESO

02/09/21: 2n d’ESO

03/09/21: 3r d’ESO

06/09/21: 4t d’ESO

Per recollir els llibres caldrà haver presentat la sol·licitud de préstec corresponent a càrrec del pare, mare o tutor de l’alumne/a. Aquest tràmit es pot fer prèviament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o bé presencialment en el moment de prendre els llibres. En aquest darrer cas, serà indispensable la presència de l’adult representant del menor. 

Per qualsevol dubte, us podeu adreçar a: ensenyament@vandellos-hospitalet.cat, o bé al telèfon 977822122 (de 10 a 13 h).