Proves de Graduat en ESO

L’alumnat que va finalitzar l’ESO el curs passat 2020 o l’anterior 2019 i que no va obtenir el graduat en ESO, amb un màxim de fins a 5 matèries suspeses, pot fer les proves per a l‘obtenció del títol de graduat en ESO. Un altre requisit obligatori és que l’alumne/a ha de tenir 18 anys o fer-los durant l’any 2021.

Tot seguit podeu consultar els continguts i els criteris d’avaluació mínims exigibles per a la superació de les matèries pendents de l’alumnat que s’hi presenti. 

Cliqueu aquí per accedir a la carpeta amb els documents per a les diferents matèries