Servei d’Orientació Educativa

La tasca principal que desenvolupem els professionals del Departament d’orientació educativa de l’Ins Seròs consisteix en assessorar i acompanyar als membres de la comunitat escolar en temes relacionats amb l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes, en l’acció tutorial en el marc de l’acció tutorial del centre, en l’avaluació, mesures i recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat i en totes aquelles altres temàtiques en què es requereixin les orientacions i l’assessorament de professionals amb una mirada global, sensible i inclusiva de l’educació.

EIXOS D’ACTUACIÓ:

ELS ALUMNES I PROFESSORS

Des del Departament d’Orientació Educativa de l’Ins Seròs vetllem pel benestar emocional i el creixement personal i acadèmic dels nostres alumnes. Al Departament d’Orientació som: una orientadora educativa, una mestra de pedagogia terapèutica, una professora de llengua, una educadora d’educació especial i una tècnica en educació especial.

Prioritzem l’acollida i adaptació dels alumnes a primer d’ESO on el canvi d’etapa suposa un procés complex. En nosaltres i en la resta de la comunitat educativa del centre hi troben un acompanyament i un suport, un espai on poder compartir inquietuds personals i aprendre estratègies per resoldre conflictes. Sovint a través de mediacions i altres tècniques que els ajuda a tenir una visió global de la resolució dels conflictes partint del diàleg i l’escolta activa. Fem un seguiment individualitzat als alumnes que ho requereixen per motius personals, socials i/o acadèmics.

Així mateix un altre pilar bàsic del Departament d’orientació educativa de l’Ins Seròs és l’atenció a la diversitat. Des d’una mirada inclusiva atenem a les necessitats dels nostres alumnes i professors amb les professionals que conformen el Suport Intensiu per a l’escolarització inclusiva (SIEI).

L’acompanyament als alumnes durant tota l’etapa culmina a 4rt que és quan han de prendre la seva primera decisió important. Durant l’etapa han anat dibuixant el seu projecte de vida a través de l’autoconeixement, l’orientació acadèmica i professional i la presa de decisions que es treballa de manera transversal durant tota l’etapa i és de l’acció tutorial que pren major rellevància durant el segon cicle.

LES FAMÍLIES

L’Èxit educatiu dels joves es deu en gran part al compromís i la bona relació entre les famílies i el centre. És per això que l’acollida i acompanyament a les famílies és una tasca molt important del Departament que es concreta  en tutories compartides amb els professors tutors i famílies, assessorament a les famílies que ho demanin en relació als dubtes, inquietuds o reptes que planteja  l’adolescència.

 

 

TREBALL EN XARXA

Duem a terme un treball en xarxa, ja que, ens coordinem amb les escoles de primària adscrites i altres serveis externs de salut i educació, així com també amb la professional sanitària de referència del programa Salut i Escola.

Treballem colze a colze amb l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) per atendre les vostres necessitats i les dels vostres fills i filles.

En definitiva, treballem amb i per vosaltres i pels vostres fills i filles i caminem al vostre costat perquè tothom rebi la millor atenció i recolzament possible.

Webs d’interès:

http://familiaiescola.gencat.cat/ca

https://www.fapac.cat/

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html