Projecte de Diversitat Curricular

A 3r i 4t d’ESO tenim com a recurs per atendre a la diversitat el Programa de Diversificació Curricular “Tastet d’Oficis”. Aquest programa ofereix als alumnes que per causes diverses no poden seguir el currículum i el funcionament ordinari, i necessiten un entorn d’aprenentatge més manipulatiu i diversificat. En aquest curs s’agrupen les matèries per àmbits, el fomenta l’adquisició de competències professionals i personals molt enfocat al món laboral, es treballa per projectes i centres d’interès, i es fan convenis de col·laboració amb l’Ajuntament i l’escola Miquel Baró de Seròs.