Aula d’acollida

L’Aula d’Acollida és un altre recurs del centre per atendre a la diversitat per tal de prioritzar l’adquisició de la llengua en els alumnes provinents d’altres països o sistemes educatius.