Departaments

L’Institut es vertebra en uns Departaments força consolidats i que agrupen les diferents matèries en àmbits de treball competencials.