SIEI

El SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) és un recurs compartit amb l’escola Miquel Baró que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió dels alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE). A l’Institut tenim una mestra de pedagogia terapèutica, una educadora i una tècnica d’educació especial que conformen aquest recurs, oferint suport als alumnes i als professors en l’atenció a l’aula ordinària, suport en petits grups, assessorament i elaboració de materials adaptats a les necessitats dels alumnes, acompanyament en altres activitats educatives dins i fora del centre, elaboració i seguiment de l’aplicació dels Plans individualitzats i tutories personalitzades amb les famílies.