Escola verda

Durant el curs 2018-19 s’han dut a terme nombroses actuacions d’Escoles Verdes. Moltes

d’elles són activitats que estan consolidades des de fa anys, però algunes altres s’han engegat

enguany. En podem destacar les següents:

 Recollida selectiva de residus

 Revisió de les aules (llums, papereres,…) per disminuir el consum energètic i la brutícia

 Creació d’un espai mural informatiu a gestionar per la Comissió

 Xerrades divulgatives sobre temes ecològics i mediambientals, realitzada pels Agents

Rurals

 Creació de projectes integrats en el currículum (construcció de cases niu, utilització

dels residus etc..)

 Inspeccions del Projecte Rius. Recollida de dades (paràmetres fisicoquímics, espècies,

situació de neteja,…) amb l’alumnat del centre

 Concurs fotogràfic “L’hivern”

 Continuació de l’hort escolar ecològic, iniciat el curs passat

A més, gràcies a l’alumnat de 1r de Batxillerat s’ha recuperat la Gimcana del Dia mundial del

Medi Ambient, que s’ha celebrat el darrer dia de curs. Des del centre us volem agrair la

vostra implicació a la gimcana, per fer-vos càrrec de les vostres tasques amb

responsabilitat i serietat. L’alumnat participant va passar el darrer dia d’escola molt

distret!!!

També tenim uns nous reptes pels cursos vinents, que us animem a descobrir i impulsar entre tota

la comunitat educativa!!!