Pràctiques de Química 2n Batx. 20-21

Els alumnes de 2n de Batx de Química, han pogut veure al laboratori una mostra de reaccions de reducció-oxidació, que hem estudiat durant un dels últims temes del curs.

Hem vist algunes reaccions espontànies, com les dels metalls amb àcid clorhídric concentrat, per formar hidrogen gas. D’altres que eren no espontànies, i hem hagut de fer servir electricitat per poder realitzar-les, com l’electròlisi de NaCl (aq), on obteníem Clor gas, o la del iodur de potassi, per formar Iode molecular.

També hem fet la descomposició de l’aigua, per formar oxigen i hidrogen. Així com una pila, la Pila Daniell, per encendre un led.