Pràctiques de laboratori 3r d’ESO (el cos humà)

Al llarg del curs els alumnes de 3r d’ESO realitzen diverses disseccions per estudiar millor els òrgans del nostre cos. En cada pràctica els alumnes n’elaboren vídeos de les observacions fetes.

Els alumnes comencen per disseccionar els pulmons de xai per entendre millor l’aparell respiratori humà.

Quan es treballa l’aparell circulatori es dissecciona el cor de xai ja que aquest és el més semblant al del nostre cos. A l’interior del cor hi han d’observar com són les aurícules i  els ventricles així com les vàlvules que separen aquestes cavitats.

Quan es treballa l’aparell excretor els alumnes dissecionen el ronyó de porc.