Premis de Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ)

El seu treball de recerca consisteix en el disseny del control d’un sistema mòbil (en aquest cas un cotxe de joguina reutilitzat) a través d’un smartphone. El projecte es pot dividir en dos grans blocs:

  1. El disseny d’una aplicació en Android pel control de l’smartphone.

  2. El control del cotxe a través d’un microcontrolador Arduino. Aquest microcontrolador executa les ordres rebudes a través del telèfon.

El conjunt del treball permet integrar en un únic sistema elements provinents de branques diferenciades de la tecnologia com són l’electrònica i la informàtica.

Volem donar la nostra més sincera enhorabona al Mario i a l’Héctor i també als seus tutors Santi Jiménez i Javi López.

Felicitats!

Mario i Hector