Presentació i inici de curs 1r de BTX

Presentació del curs Batxillerat dia 14 de setembre de les 9.00 a les 11.00 hores.
Inici de les classes dilluns dia 17 de setembre a les 8.00 hores