Dia Europeu de les Llengües 2020 (DEL)

La setmana del 21 de setembre els alumnes i les alumnes de 1r i 2n d’ESO hem celebrat el Dia Europeu de les Llengües, que es commemora cada 26 de setembre, i hem descobert, entre moltes altres coses, que a Europa s’hi parlen més de 200 llengües!

També hem reflexionat sobre el fet que conèixer les llengües del nostre continent és important perquè fomenta el respecte entre les diferents cultures d’Europa i alhora hem pres consciència que la riquesa de la diversitat lingüística europea ha de ser preservada i reforçada.

Aquest projecte l’hem treballat conjuntament entre les assignatures de català, castellà i anglès per adonar-nos, també, de la importància que té poder-nos comunicar i comprendre’ns.