Organigrama

DIRECTOR: Aleix Serra

SOTS DIRECTOR (secundària): Joan de Domingo

CAP D’ESTUDIS: g

SECRETÀRIA: Marta Borràs

COORDINADORA PEDAGÒGICA: Gemma Vallés