Menjador escolar

El servei de menjador en el Institut- Escola  LLORET DE MAR  és una  prestació complementària d’ajuda a l’escolarització.

Per això, el centre ofereix aquest servei  optatiu creat per atendre els alumnes, les famílies dels quals ho desitgin o ho necessitin.

El Consell Escolar ha aprovat aquest pla sobre el funcionament del menjador, que forma part de la Programació General de Centre.

La Gestió del menjador és a càrrec de l’AMPA de Institut escola  LLORET DE MAR. i aquest es qui contracta l’empresa CATERING VILANOVA,S.L.

Càtering Vilanova es compromet a elaborar i subministrar els menús del menjador i contractar el personal necessari.  A més la directora de lleure  es reunirà amb la direcció de l’escola  trimestralment  per garantir el bon funcionament.

Podran sol·licitar el servei de menjador tots els alumnes del centre, professorat i el personal d’administració i serveis.

El servei es podrà sol·licitar en dues modalitats

  • Fix: Els alumnes de forma fixa de dilluns a divendres pels alumnes d’educació infantil, primària tenen encarregat l’àpat cada dia.
  • Eventuals: Els alumnes que de forma esporàdica, en dies puntuals, fan ús del servei.Els alumnes que disposen de la gratuïtat, el Consell Comarcal de la Selva es guarda el dret de finalitza el servei a partir del dia que comença la jornada intensiva.Per gaudir del servei de menjador, els alumnes fixes  ompliran un full d’inscripció segellat per l’entitat bancària i adjuntaran una fotocòpia del compte corrent on es domiciliaran els rebuts. Qualsevol canvi de dades bancàries caldrà comunicar-ho a la coordinadora del menjador.El preu del servei de menjador pel curs 2017-2018 serà de:* Alumnes fixes :  6.00 euros al dia.* Alumnes eventuals: 6.50 euros al dia.Les dietes de cada menú  contemplen les exigències bàsiques per assolir una alimentació compensada de qualitat i amb les condicions higienico-sanitàries pertinents. Els alumnes comptaran amb un primer plat, segon plat sempre acompanyat d’amanida, postres, pa i aigua.Per sol·licitar menús especials per prescripció facultativa com al·lèrgies, diabetis, intolerància a la lactosa, al gluten i d’altres, s’haurà de presentar prèviament un certificat mèdic.

Descarregar Menú Maig