AFA

Som una Associació de famílies d’Alumnes, sense afany de lucre, que agrupa les famílies  de l’Institut-Escola. L’objectiu fonamental de l’AFA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles, donant prioritat a l’educació, valors i integració.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col•laboració entre pares i mares, direcció de l’escola, mestres i professors/es.

Estatuts

Estatuts AFA Institut-Escola de Castellbisbal  

Objectius

Els objectius principals de l’AFA són:

 • Promoure la participació de les famílies per integrar-los en la comunitat educativa del Centre.
 • Oferir serveis que facilitin la conciliació familiar amb la laboral.
 • Col•laborar, organitzar i promoure activitats educatives i lúdiques en el Centre.
 • Aconseguir recursos econòmics i material per la millora del Centre.
 • Representar a les famílies en el:

Consell Escolar de l’Institut-Escola
Consell Escolar Municipal    
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)   

 • Comunicar i intercanviar opinions amb la resta d’entitats i associacions.

Serveis   

Els serveis que s’ofereixen són:

 • Gestió del servei de menjador, per Infantil, Primària i Secundària.
 • Acollida matinal, per Infantil i Primària.
 • Acollida de tardes, per Infantil i Primària.
 • Extraescolars tots els dies de la setmana, per Infantil, Primària i Secundària.
 • Organització de festes.
 • Informació de cursos i xerrades per a les families.

Junta Directiva i Vocals   

Són famílies que s’ofereixen voluntàriament per gestionar i dinamitzar l’AFA.
Es reuneixen l’últim dijous de cada mes a les 20:30h. 

Comissions de treball   

Les comissions tenen una tasca ben definida que normalment es concentra en determinats moments del curs. La feina voluntària que aporten les persones compromeses a les comissions és fonamental per a que l’AFA pugui seguir endavant amb els seus projectes i amb la seva tasca de complement a la formació dels nostres fills.