Equip humà

Equip directiu

Quim Preixens

Sergi del Moral

Anna Cornellà

Anna Jordà

Núria Orte

Director: Quim Preixens – quim.preixens@ielesvinyes.net
Cap d’estudis: Sergi del Moral – sergi.delmoral@ielesvinyes.net
Cap d’estudis adjunta: Anna Cornellà – anna.cornella@ielesvinyes.net
Coordinadora pedagògica: Anna Jordà – anna.jorda@ielesvinyes.net
Secretària: Núria Orte – nuria.orte@ielesvinyes.net

Equip docent educació infantil

Carla Torrent

Lídia Carretero

Rebeca Jiménez

Adolfo Vicente

Núria Orte

Blanca Mostaza

Meritxell Ruiz

Coordinació d’equip docent: Lídia Carretero – lidia.carretero@ielesvinyes.net

Educació infantil 3 anys: Carla Torrent – carla.torrent@ielesvinyes.net
Educació Infantil 4 anys: Lídia Carretero – lidia.carretero@ielesvinyes.net
Educació Infantil 5 anys: Rebeca Jiménez – rebeca.jimenez@ielesvinyes.net
Reforç: Adolfo Vicente i Núria Orte adolfo.vicente@ielesvinyes.net i nuria.orte@ielesvinyes.net
Educació especial: Blanca Mostaza – blanca.mostaza@ielesvinyes.net
Educació musical: Lourdes Ruiz – lourdes.ruiz@ielesvinyes.net
Llengua anglesa: Meritxell Ruiz – meritxell.ruiz@ielesvinyes.net

Equip docent educació primària

Blanca Mostaza

Carlota Ruiz

Rebeca Jimenez

Melanie Lurbe

Ariadna Rovira

Patricia Martin

Anna Lopéz

Blanca Mostaza

Lourdes Ruiz

Meritxell Ruiz

Cristina Serrano

Ivan Requena

Coordinació d’equip docent: Blanca Mostaza
Coordinació TIC: Patricia Martín

Primer de primària: Carlota Ruiz
Segon de primària: Rebeca Jimenez
Tercer de primària: Anna Cornellà / Melanie Lurbe
Quart de primària: Ariadna Rovira
Cinquè de primària: Tatiana Garcia
Sisè de primària: Patricia Martin / Quim Preixens
Reforç: Anna Lopéz
Educació especial: Blanca Mostaza
Educació musical: Lourdes Ruiz
Llengua anglesa: Meritxell Ruiz
Educació física: Cristina Serrano / Ivan Requena

Equip docent 1r ESO

Elena Balaguer

Mercè Castro

Sandra Serra

Raul Arana

Glòria Arias

Eulàlia Garcia

Sergi del Moral

Tutors/es: Elena Balaguer (1A), Mercè Castro (1B), Sandra Serra (1C)
Tutors/es individuals: Raúl Arana, Glòria Arias, Eulàlia Garcia,
Coordinació tutorial (PAT): Elena Balaguer
Coordinació de projectes (PRO): Raúl Arana

Treball disciplinari i Projectes d’àmbits
Català, Projectes LIN: Elena Balaguer
Castellà A: Merche Garcia
Castellà BC: Sònia Martín
Anglès, Projectes LIN: Sandra Serra
Matemàtiques AB, Projectes CTM: Mercè Castro
Matemàtiques C: Bea Reig
Ciències: Glòria Arias
Música, Projectes SAE: Eulàlia Garcia
Educació Física: Alícia Salvador
Projectes SAE: Raúl Arana
Projectes LIN, SAE i Orientació: Núria Boix
Projectes CTM: Sergi Del Moral
Assistent Empowering: Trish Gurun

Equip docent 2n ESO

Merche Garcia

Núria Junyent

Gemma Vidal

Salva Chiva

Alicia Salvador

Betlem Cuesta

Núria Boix

Tutors/es: Merche Garcia (2A), Núria Junyent (2B), Gemma Vidal (2C)
Tutors/es individuals: Salva Chiva, Alícia Salvador, Betlem Cuesta
Coordinació tutorial (PAT): Núria Junyent
Coordinació de projectes (PRO): Salva Chiva
Orientador/a: Núria Boix

Treball disciplinari i Projectes d’àmbits
Català, Projectes LIN, Orientació: Núria Boix
Castellà A, Projectes LIN: Merche Garcia
Anglès, Projectes LIN: Gemma Vidal
Matemàtiques AB, Projectes CTM: Salva Chiva
Matemàtiques C, Projectes CTM: Maribel Ramos
Ciències, Projectes CTM: Núria Junyent
Socials: Gregori Berbegal
Educació Física, Projectes SAE: Alícia Salvador
Projectes SAE: Raúl Arana
Projectes SAE: Betlem Cuesta
Assistent Empowering: Trish Gurung

Equip docent 3r ESO

Blanca Pi

Sonia Martin

Lídia Garriga

Pere Royo

Bea Reig

Anna Jordà

Òscar Navarro

Tutors/es: Blanca Pi (3A), Sònia Martín (3B)
Tutors/es individuals: Lídia Garriga, Pere Royo, Bea Reig
Coordinació tutorial (PAT): Sònia Martín
Coordinació de projectes (PRO): Pere Royo
Orientador/a: Òscar Navarro

Treball disciplinari i Projectes d’àmbits
Català, Projectes LIN-SAE: Blanca Pi
Castellà, Projectes LIN-SAE: Sònia Martín
Anglès, Projectes LIN-SAE: Anna Jordà
Matemàtiques, Projectes CTM: Lídia Garriga
Ciències, Projectes CTM: Pere Royo
EF, Projectes LIN-SAE, Orientació: Òscar Navarro
Projectes CTM: Bea Reig
Assistent Empowering: Trish Gurung

Equip docent 4t ESO

Núria Pons

Maribel Romero

Blanca Amengual

Gregori Berbegal

Dani Laguna

Daniel Magallón

Caterina Riba

Tutors/es: Núria Pons (4A), Maribel Romero (4B)
Tutors/es individuals: Blanca Amengual, Gregori Berbegal, Dani Laguna, Daniel Magallón, Caterina Riba
Coordinació tutorial (PAT): Núria Pons
Coordinació de projectes (PRO): Blanca Amengual
Orientador/a: Òscar Navarro

Treball disciplinari i Projectes d’àmbits
Català: Blanca Pi
Castellà, Projectes LIN: Núria Pons
Socials, Projectes SAE: Gregori Berbegal
Anglès, Francès i Projectes LIN: Caterina Riba
Matemàtiques AB,Tecnologia 2: Maribel Ramos
Matemàtiques 123, Tecnologia 1 i Projectes CTM: Dani Laguna
Educació Física A: Alícia Salvador
Educació Física B, Eticocívica, Orientació: Òscar Navarro
Física i Química, Biologia, Projectes CTM: Blanca Amengual
Visual i Plàstica, Projectes SAE: Daniel Magallón
Música 12: Eulàlia Garcia
Assistent Empowering: Trish Gurung

Altres coordinacions

Coordinació TIC: Dani Laguna i Patricia Martin
Coordinació biblioteca: Núria Pons
Coordinació d’alumnes en pràctiques: Anna Jordà

Comissió d’Atenció a la Diversitat i Serveis ajuntament

Òscar del Barrio: Representant de l’EAP
Mestra d’educació especial (infantil i primària): Blanca Mostaza
Orientació 1r i 2n ESO: Núria Boix
Orientació 3r i 4t ESO: Òscar Navarro
Coordinadora pedagògica: Anna Jordà
Serveis socials de l’Ajuntament de Castellbisbal: Borja i Demelsa
Coordinadora del “Tastet d’oficis” de l’Ajuntament de Castellbisbal: Carla Lombao

Administració i consergeria

Administració: Cristina
Consergeria: Jose Manuel García i Montse Serra

Històric

Equip humà – 2018-19