Equip humà

Equip directiu

Quim Preixens

Sergi del Moral

Anna Cornellà

Betlem Cuesta

Núria Orte

Director: Quim Preixens – quim.preixens@ielesvinyes.net
Cap d’estudis: Sergi del Moral – sergi.delmoral@ielesvinyes.net
Cap d’estudis adjunta: Anna Cornellà – anna.cornella@ielesvinyes.net
Coordinadora pedagògica: Betlem Cuesta – betlem.cuesta@ielesvinyes.net
Secretària: Núria Orte – nuria.orte@ielesvinyes.net

Equip docent educació infantil

Pendent

Equip docent educació primària

Pendent

Equip docent secundària

Pendent

Altres coordinacions

Coordinació TIC: Maribel Romero / Patricia Martin
Coordinació d’alumnes en pràctiques: Betlem Cuesta

Comissió d’Atenció a la Diversitat i Serveis ajuntament

Cristina Aguilera: Representant de l’EAP
Mestra d’educació especial (infantil i primària): Blanca Mostaza
Orientació 1r i 2n ESO: Núria Boix
Orientació 3r i 4t ESO: Òscar Navarro
Coordinadora pedagògica: Anna Jordà
Serveis socials de l’Ajuntament de Castellbisbal: Borja i Demelsa

Administració i consergeria

Cristina Rabazo

Jose Manuel García

Montse Serra

Administració: Cristina Rabazo
Consergeria: Jose Manuel García i Montse Serra

Històric

Equip humà – 2019-20

Equip humà – 2018-19

Equip humà – 2017-18