AFA: Els nostres projectes -> Empowering Oral English

“Empowering Oral English”, un PROJECTE MADE IN LES VINYES

 

Des del curs 14-15 l’AFA rep una subvenció de l’ajuntament específica per aquest projecte, que ampliem destinant una important quantitat econòmica del pressupost anual de l’AFA.

El Centre i l’AFA gestionem de manera conjunta el projecte “Empowering Oral English” amb un únic objectiu, la millora de la competència comunicativa oral en anglès com a part  fonamental de la formació integral del nostre alumnat, des de P3 fins a 4t d’ESO.

Totes les activitats que es programen estan pensades per ampliar vocabulari, millorar les estructures lingüístiques en un context significatiu i fomentar l’interès per la llengua anglesa considerant-la fonamental per comunicar-se i informar-se en el món actual. S’ha de gaudir de la comunicació oral de manera lúdica, fomentant la pèrdua de la vergonya en utilitzar una llengua que no es domina. Són molts els avantatges de dominar la llengua per desenvolupar-se personal i professionalment.

Durant aquests anys hem provat diferents fórmules (escoles d’idiomes, activitats en anglès, etc.) i sembla que hem trobat la que millor s’ajusta a les nostres necessitats: auxiliars de conversa natius/ves.

El curs 18-19 vam tenir una auxiliar nativa, Trish (UK), de setembre a juny, allotjada amb una família del centre que ens va confirmar la fórmula. Es va integrar molt bé en el dia a dia del centre i de l’alumnat, donant suport a tots els cursos.

Aquest curs 19-20 hem ampliat dotant al projecte amb el doble d’efectius: dues auxiliars de conversa, una coberta des de l’AFA i l’altre des del centre. Després d’un entrebanc a l’inici de curs que ens va obligar a canviar d’empresa i va impossibilitar reprendre l’activitat al setembre, el passat mes de gener es van incorporar la Susanne (Noruega) i la Grace (UK), que ens acompanyaran fins al juny.