ELS PROJECTES

Aquest trimestre els alumnes de sisè hem començat dos projectes: El cos humà i els països. La proposta dels països va sorgir de la classe de sisè A. Ens hem afegit perquè pensem que és un bon tema per treballar diferents continguts de medi social que ens queden per veure. D’altra banda, hem pensat que el funcionament del cos humà és una qüestió que ens motiva i encara no hem estudiat.

A hores d’ara hem iniciat els projectes amb un recull d’idees del què sabem i del què volem saber sobre els dos temes. A més a més hem portat a terme diferents tasques:

Sobre el cos humà, hem elaborat uns dibuixos de com creiem que és el cos per dins, per poder-los comparar amb el que haurem aprés en acabar el projecte. No ens ha resultat fàcil dibuixar el que sabem ja que dins del nostre cos hi ha molts òrgans i és complicat dibuixar-los. Tot i així hem detectat que no coneixem del tot com es conecten aquests ògans i com poden funcionar de manera coordinada. La nostra feina continua fent una comparació de les diferents parts del nostre cos amb les parts d’una màquina, concretament un robot, la qual cosa ens ha portat a treballar la funció de relació i els sentits. Ara per ara hem après que en la relació intervenen altres sistemes i aparells, com el sistema nerviós i l’aparell locomotor, però encara ens queden moltes coses per aprendre. En acabar volem muntar un hospital i convidar a les famílies a fer-nos de pacients.

Sobre els països, la tasca principal ha estat l’elaboració d’un esquema, on es relacionaven les informacions més importants que ens caldrà conèixer per poder investigar el país i treballar en equip. Fins ara hem vist que els mapes són representacions planes d’un territori a escala, però aquestes representacions no són sempre fidels a la realitat, ja que és difícil passar a dues dimensions la superfície esfèrica de la Terra. Sabem que hi ha diferents projeccions i que, en funció de quina fem servir, el mapa està més o menys distorsionat.

Volem assenyalar que aquests projectes els estem treballant des d’altres àrees com:

Català: contes, adquisició de conceptes clau amb tasques de percepció i agilitat visual.

Matemàtiques: lectures matemàtiques, pintar mapes amb quatre colors.

Plàstica: elaboració de dibuixos sobre el que sabem o com creiem que són els òrgans dels sentits.

Els dos projectes ens semblen molt interessants i volem aprendre moltes coses.