INSTITUT ESCOLA LA TORDERA

La Tordera és una escola d’educació infantil, primària i secundària (de 3 a 16 anys) del Departament d’Educació que neix el curs 2001-2002. El centre està mancomunat pels Ajuntaments de Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni.

El nom de la Tordera va néixer com a punt d’unió entre els dos municipis que formen part de la mancomunitat. El riu Tordera passa per ambdues poblacions i, com l’escola, forma part de totes dues.

Els Ajuntaments comparteixen la titularitat del terreny i col·laboren amb el manteniment de l’edifici, la contractació de la bidell, el personal de neteja i altres serveis educatius, com el funcionament del pla educatiu d’entorn.