SECRETARIA

 

Aquest nou curs que iniciem i, donada la singularitat en què ens trobem amb motiu de la Covid-19, us demanem que  les consultes i/o informacions que fins ara fèieu directament a la secretaria del centre les feu, sempre que sigui possible, mitjançant el correu electrònic de la secretaria del centre: secretaria@ielatordera.net 
Per fer arribar algun paper a la secretaria, dipositeu-lo a la bústia de l’IE La Tordera situada a la porta principal d’entrada al centre.
Gràcies i us desitgem molta salut i un bon inici de curs.