ETAPES EDUCATIVES

L’oferta educativa de l’Institut Escola la Tordera inclou tres etapes, amb els seus corresponents cicles: Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria. A continuació, trobareu els documents que exposen les informacions bàsiques del curs 2018-2019 per a cada etapa.

                             

Podeu trobar més informació a la web del la Generalitat:

Junts x l’Educació. Família i escola. Etapes educatives.