Projectes

Aquests són els nostres projectes de centre actuals:

Ara Art

El nostre projecte de col·laboració amb l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa neix amb la voluntat del nostre centre de projectar el fet artístic fora dels espais de l’escola, tot oferint noves formes de comunicació i expressió que ens permetin aprofundir i fonamentar els processos artístics del nostre alumnat. L’alumnat de primària disposa d’un atelier artístic al centre on hi pot accedir de forma voluntària i realitzar aquelles creacions que responguin als seus interessos i necessitats vitals. Amb aquest projecte incloem la figura dels professionals artístics capaços de compartir aquests moments de creació amb els nostres infants i de generar un diàleg basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica. La figura de l’adult artista esdevé un element més dels nostres espais que ens permetrà compartir espais de creació. La planificació de praxis artístiques variades possibilitarà així mateix nous processos creatius contextualitzats basats en el respecte dels processos individuals. Així mateix, la interacció i reflexió del fet expositiu és present al llarg de tot el projecte gràcies a l’acompanyament dels professionals. La nostra escola ha esdevingut així un espai més de l’escola d’art i l’escola d’art  un espai més de la nostra escola. Altrament, aquest conveni ens permet establir noves sinèrgies que donen resposta a les inquietuds dels alumnes en el treball globalitzat, podent engegar projectes de col·laboració entre ambdós centres.

Escoles Verdes

scola Sant Llàtzer forma part del programa Escoles Verdes des de l’any 2017. Com a escola verda, seguim un Pla d’Educació per la Sostenibilitat que engloba objectius a llarg termini però que es concreten, de forma anula, en accions i actuacions directes amb la comunitat i en l’entorn.

Dins d’aquest pla d’actuació, volem consolidar la participació de les famílies i les activitats de centre millorant la comunicació entre tota la comunitat i programant rutines verdes en el dia a dia de l’escola. Una de les primeres accions és gestionar la comunicació d’informacions via digital, per reduir el consum de paper.

D’altra banda, també col·laborem amb entitats de l’entorn per fer més proper el territori i ser conscients de la importància de cuidar el nostre barri i les nostres muntanyes. Gràcies al projecte de centre d’Escola Natura, podem dur a terme activitats in situ com la vivència i aprenentatge dels elements naturals de l’entorn acostant-nos als camins i senderes de Tortosa.

També volem promoure la gestió energètica sostenible del centre, amb el treball dins a l’aula a través dels Agents verds i fent una avaluació de la recollida selectiva i la separació de deixalles, partint sempre de les tres erres (reduir, reutilitzar, reciclar) com a idea vertebradora de l’estalvi energètic.

Finalment, fomentem el treball interdisciplinari per dur a terme accions sostenibles en el dia a dia de les descobertes dels infants. Les propostes, reptes o experiències estant pintades de verd natura, de verd sostenible i de verd consciència.