Comunitat de grans

La comunitat de grans està formada pels infants de 4t, 5è i 6è de Primària, les mestres i les seves famílies. La comunitat s’organitza en 4 grups internivells anomenats tribus. Formar part d’una tribu ajuda els infants a crear una identitat de grup, a sentir-se cohesionat amb els seus iguals i a treballar les emocions viscudes des d’un sentiment de pertinença i seguretat. Dins una tribu ens cuidem, ens respectem i ens escoltem.

 

Com a la resta de comunitats, iniciem el dia amb una rotllana. Cada grup d’infants es troba amb el seu tutor o tutora per començar el nou dia. En aquestes rotllanes s’estableixen converses amb diferents finalitats, però un objectiu primordial és recordar que som un grup i que ens hem de cuidar i que entre tots anem construint un camí. Altres finalitats d’aquesta rotllana són recordar allò que hem estat fent, organitzar el dia, presentar noves propostes, opinant sobre temes sorgits del dia a dia… sempre respectant les diferents opinions, fent ús d’un diàleg adequat  i donant estratègies per fomentar la participació de tots els membres, així com una escolta activa.

El tutor o tutora és el referent del grup, qui vetlla per atendre les necessitats de grup i les necessitats individuals dels diferents infants, necessitats emocionals i necessitats d’aprenentatge. Acompanya els diferents plans personals d’aquests, oferint recursos, propostes, orientacions, feedbacks… per tal d’aconseguir que tots i cada un dels infants progressin cap a l’assoliment de les competències de l’etapa i fer-los conscients del procés. Vetlla per les necessitats educatives que poden haver al grup i realitza les adaptacions oportunes sempre des d’una visió inclusiva. Coordina el reforç d’altres mestres al grup per tal de fer real la personalització d’aquests processos, sobretot per aquells infants amb més dificultats. El tutor o tutora també es fa càrrec de coordinar amb les famílies aquest procés d’aprenentatge compartit dels seus fills i filles.

L’organització del grup durant un dia té diferents moments. Hi ha moments d’aprenentatge dins de l’aula per dur a terme el Pla Personal de cada infant i personalitzar al màxim els aprenentatges tenint present els diferents ritmes individuals a través de les propostes. Aquest Pla Personal el confecciona l’infant acompanyat i orientat pel tutor o tutora i es té molt present l’autoavaluació de l’infant i el feedback de l’adult.

També hi ha moments d’aprenentatge en grup fent ús de tècniques de treball cooperatiu entre els infants tot afavorint-ne l’aprenentatge. Es realitzen dinàmiques per enfortir el sentiment de tribu i per aprendre a desenvolupar-se a través de projectes útils (comissions de treball dins l’aula, aliances amb entitats de l’entorn amb la finalitat  de conèixer l’entorn natural, cultural i social del lloc on vivim adquirint responsabilitats i actuant  tenint presents els valors socials, democràtics i de convivència i projectes personals a partir d’interessos propis i amb l’objectiu de crear produccions pròpies.

Es tenen presents els diferents àmbits d’aprenentatge dins d’aquest treball globalitzat, tenint cura de no descuidar cap d’ells i donant rellevància dins de l’àmbit artístic a la música en el dia a dia a l’aula (estils, ritmes, cançons…). Tot i així, es manté l’especialista d’anglès per reforçar aquesta llengua des d’una visió molt oral i pragmàtica que activi en els infants l’esforç i la motivació per utilitzar un llenguatge més de comunicació.

Les franges de la tarda estan destinades al treball amb caixes de recerca.

 

ESCOLA NATURA

Com en la resta de comunitats, el contacte a la natura serà l’eix vertebrador del nostre projecte anomenat #caminemjuntes. És amb el contacte amb la natura que possibilitarem un aprenentatge directe del món que ens envolta, a partir de la descoberta, l’observació i la interacció, tant lliure com guiada. Entenem la natura com una eina pedagògica que ens permet despertar tots els sentits dels infants, creant vincles i més consciència de les nostres accions envers el medi. És per això que cada tribu destina un matí a gaudir d’aquest aprenentatge directe amb el nostre entorn més immediat.

Mantindrem viva la connexió entre el dins-fora a partir d’aquesta escola natura planificant propostes extretes de les experiències d’escola natura, acompanyant els projectes personals sorgits de les observacions realitzades, realitzant una planificació conjunta de les sessions amb l’alumnat i disposant d’un espai físic a l’aula dedicat a escola natura (amb documentació, kits de natura, bibliografia, petits tresors recollits…).