Comunitat de mitjans

La comunitat de mitjans està formada pels infants de 1r, 2n i 3r de Primària, les mestres i les seves famílies. La comunitat s’organitza en 4 grups internivells anomenats tribus. Formar part d’una tribu ajuda els infants a crear una identitat de grup, a sentir-se cohesionat amb els seus iguals i a treballar les emocions viscudes des d’un sentiment de pertinença i seguretat. Dins una tribu ens cuidem, ens respectem i ens escoltem.

 

Els infants d’aquesta comunitat van accedint a l’aula de manera autònoma a mesura que arriben al centre per iniciar el dia amb una rotllana. Cada grup d’infants es troba amb el seu tutor o tutora per començar el nou dia. En aquestes rotllanes s’estableixen converses amb diferents finalitats, però un objectiu primordial és recordar que som una tribu, que ens hem de cuidar i que entre tots anem construint un camí. Altres finalitats d’aquesta rotllana són recordar allò que hem estat fent, organitzar el dia, presentar noves propostes, opinar sobre temes sorgits del dia a dia… sempre respectant les diferents opinions, fent ús d’un diàleg adequat i donant estratègies per fomentar la participació de tots els membres, així com una escolta activa.

El tutor o tutora és el referent del grup, qui vetlla per atendre les necessitats de grup i les necessitats individuals dels diferents infants, necessitats emocionals i necessitats d’aprenentatge. Acompanya els diferents plans personals d’aquests, oferint recursos, propostes, orientacions, feedbacks… per tal d’aconseguir que tots i cada un dels infants progressin cap a l’assoliment de les competències de l’etapa i fer-los conscients del procés. Vetlla per les necessitats educatives que poden haver al grup i realitza les adaptacions oportunes sempre des d’una visió inclusiva.

L’organització del grup durant un dia té diferents moments. Hi ha moments d’aprenentatge dins de l’aula per dur a terme el Pla Personal de cada infant i personalitzar al màxim els aprenentatges tenint present els diferents ritmes individuals. L’infant crea la seqüència de l’itinerari del seu Pla Personal acompanyat i orientat pel tutor o tutora i es té  molt present l’autoavaluació de l’infant i el feedback de l’adult. També hi ha moments d’aprenentatge en grup fent ús de tècniques de treball cooperatiu entre els infants tot afavorint-ne l’aprenentatge. Es tenen presents els diferents àmbits d’aprenentatge dins d’aquest treball globalitzat, tenint cura de no descuidar cap d’ells i donant rellevància dins de l’àmbit artístic a la música en el dia a dia a l’aula (estils, ritmes, cançons…). Tot i així, es manté l’especialista d’anglès per reforçar aquesta llengua des d’una visió molt oral i pragmàtica que activi en els infants l’esforç i la motivació per utilitzar un llenguatge més de comunicació. També es realitzen aliances amb entitats de l’entorn amb la finalitat  de conèixer l’entorn natural, cultural i social del lloc on vivim adquirint responsabilitats i actuant  tenint presents els valors socials, democràtics i de convivència. Així doncs, dediquem les tardes, preferentment, a activitats de grup: aliances, projectes i dinàmiques  de tribu.

L’espai exterior (anomenat espai ÀGORA) es delimita per zones. Cada grup té la seva caixa amb materials rics, amb múltiples possibilitats i que desenvolupin la seva creativitat (pales, teles, poals, pots, troncs, cartons, caixes, lupes, pinces…). 

 

El dia finalitza igual que iniciem aquest, amb una rotllana de grup, per destinar una estona tranquil·la a reflexionar sobre anècdotes, curiositats, oportunitats… que han anat succeint al llarg del dia i poder compartir amb tot el grup aquests processos que ens poden servir per iniciar un nou camí d’aprenentatge, reestructurar-lo o enriquir-lo. Donem un comiat al dia i als membres que formen part d’aquest grup.

ESCOLA NATURA

Com en la resta de comunitats, el contacte a la natura serà l’eix vertebrador del nostre projecte anomenat #caminemjuntes. És amb el contacte amb la natura que possibilitarem un aprenentatge directe del món que ens envolta, a partir de la descoberta, l’observació i la interacció, tant lliure com guiada. Entenem la natura com una eina pedagògica que ens permet despertar tots els sentits dels infants, creant vincles i més consciència de les nostres accions envers el medi. És per això que cada tribu destina un matí a gaudir d’aquest aprenentatge directe amb el nostre entorn més immediat. Aquesta vincle ens regala l’oportunitat de planificar propostes a partir d’aquestes experiències a la natura, fet que ajuda a mantenir viva la connexió entre el dins-fora.