Comunitat de menuts

La comunitat de menuts està formada pels infants de P3, P4 i P5, les mestres i les seves famílies. La comunitat s’organitza en 4 grups internivells anomenats tribus. Formar part d’una tribu ajuda els infants a crear una identitat de grup, a sentir-se cohesionat amb els seus iguals i a treballar les emocions viscudes des d’un sentiment de pertinença i seguretat. Dins una tribu ens cuidem, ens respectem i ens escoltem.

Els infants d’aquesta comunitat comencen el dia amb una entrada relaxada. La mestra els rep amb una salutació especial per, poc a poc, anar afegint-nos a la rotllana. En aquestes rotllanes s’estableixen converses amb diferents finalitats, però un objectiu primordial és recordar que som un grup i que ens hem de cuidar i que entre tots anem construint un camí. També en aquestes converses s’han de realitzar alguns rituals propis del grup, ens serveix de base l’altar de l’aula, on els nens i/o la mestra poden anar fent aportacions en forma explícita o d’enigma per a resoldre. Altres finalitats d’aquesta rotllana són recordar allò que hem estat fent, organitzar el dia, opinant sobre temes sorgits del dia a dia… sempre respectant les diferents opinions, fent ús d’un diàleg adequat  i donant estratègies per fomentar la participació de tots els membres, així com una escolta activa.

El tutor o tutora és el referent del grup, qui vetlla per atendre les necessitats de grup i les necessitats individuals dels diferents infants, necessitats emocionals i necessitats d’aprenentatge. Acompanya els diferents itineraris d’aquests, oferint recursos, propostes, orientacions, feedbacks… per tal d’aconseguir que tots i cada un dels infants progressin cap a l’assoliment de les competències de l’etapa i fer-los conscients del procés. Vetlla per les necessitats educatives que poden haver al grup i realitza les adaptacions oportunes sempre des d’una visió inclusiva.

L’organització del grup durant un dia té diferents moments. Hi ha moments en què els aprenentatges es desenvolupen a partir d’itineraris personals. Aquest itinerari el confecciona l’infant acompanyat i orientat pel tutor o tutora i es té present l’autoavaluació de l’infant i el feedback de l’adult. També hi ha moments d’aprenentatge en grup, com els tallers,  on s’assenten les bases del treball cooperatiu que es desenvoluparan a les altres comunitats. Es tenen presents els diferents àmbits d’aprenentatge dins d’aquest treball globalitzat, tenint cura de no descuidar cap d’ells i donant rellevància dins de l’àmbit artístic a la música en el dia a dia a l’aula (estils, ritmes, cançons…). Tot i així, es manté l’especialista d’anglès per reforçar aquesta llengua des d’una visió molt oral i pragmàtica que activi en els infants l’esforç i la motivació per utilitzar un llenguatge més de comunicació.

Es realitzen aliances amb entitats de l’entorn amb la finalitat  de conèixer l’entorn natural, cultural i social del lloc on vivim adquirint responsabilitats i actuant  tenint presents els valors socials, democràtics i de convivència.

Les tardes les dediquem a les sessions d’espais. Durant les sessions d’espais els infants poden ser protagonistes del seu propi aprenentatge a partir de la creativitat, la manipulació, la descoberta i, sobretot, la convivència. Les diferents propostes responen als diferents interessos i capacitats de l’alumnat.  Dins de cada espai trobem propostes de joc simbòlic, construccions, comunicació, experimentació i artístiques.

El dia finalitza igual que iniciem aquest, amb una rotllana de grup, per destinar una estona tranquil·la a reflexionar sobre anècdotes, curiositats, oportunitats… que han anat succeint al llarg del dia i poder compartir amb tot el grup aquests processos que ens poden servir per iniciar un nou camí d’aprenentatge, reestructurar-lo o enriquir-lo. Donem un comiat al dia i als membres que formen part d’aquest grup.

En tots aquests moments que configuren el nostre dia a dia a l’escola, el joc i el diàleg esdevenen les activitats més destacades. Els nostres infants desenvolupen els seus aprenentatges gairebé sense adonar-se’n, d’una manera lúdica i amb llibertat d’acció i expressió, relacionant-se amb la resta de companys i companyes i amb els adults amb naturalitat i fluïdesa.

ESCOLA NATURA

Com en la resta de comunitats, el contacte a la natura serà l’eix vertebrador del nostre projecte anomenat #caminemjuntes. És amb el contacte amb la natura que possibilitarem un aprenentatge directe del món que ens envolta, a partir de la descoberta, l’observació i la interacció, tant lliure com guiada. Entenem la natura com una eina pedagògica que ens permet despertar tots els sentits dels infants, creant vincles i més consciència de les nostres accions envers el medi. És per això que cada tribu destina un matí a gaudir d’aquest aprenentatge direte amb el nostre entorn més immediat.