Línia d’escola

L’escola Sant Llàtzer es defineix com una escola activa, respectuosa i participativa

Activa pel que fa al paper de l’infant com a protagonista dels seus aprenentatges. Un  infant que descobreix, experimenta, investiga, crea i imagina, acompanyat per adults que confien en la seva capacitat i dissenyen oportunitats que li permeten aprendre de manera autònoma i personalitzada.

Respectuosa amb els processos de vida i la diversitat. Amb les aptituds, potencialitats i necessitats dels infants.Amb la identitat pròpia de totes i tots els que formem part de l’escola. Amb el nostre entorn i la nostra cultura.

Participativa i proactiva. Consensuant, debatent i escoltant des del respecte totes les veus que ens permeten anar construint un projecte de centre encoratjador i sempre en moviment.

 

 

Una escola que forma una gran tribu, en què tothom hi té cabuda però que té com a voluntat principal acompanyar a tots i cadascun dels infants per tal que esdevinguin competents per a la vida. Una escola que sempre té presents les seves arrels però que vetlla per tal que tothom pugui desplegar les seves ales.