Consell escolar

El decret d’autonomia dels centres educatius estableix que cada escola determina la seva composició i reglament del Consell Escolar en les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el Projecte Educatiu i respectant la legislació vigent.

A data de 28 de novembre de 2018, amb un cens de 648 membres i una participació de 120 electors, es va efectuar les esmentades eleccions i renovació dels membres del Consell Escolar del centre Pi Verd de Palafrugell, quedant configurat de la manera que es mostra mes avall.

A data de 27 de febrer del 2019 es convoca una sessió extraordinària per la qual Carme Ferrer Vilaplana es jubila. El Consell Escolar queda compost, a partir de l’esmentat dia, tal com es mostra a continuació

Presidenta/Directora Roser Fiego Rodes
Cap d’Estudis Imma Elias Alabau
Secretària Glòria Torras GIspert (amb veu – sense vot)
Representant Ajuntament Albert Tané Padrós
Professorat Carme Cucó Belmonte

Maria Paúl Ferrer

Magdalena Huguet Pericas

Estefania Pons Roman

Francesc Pacheco Pacheco

 PAS Teresa González Vallespí
PAE Alba Estévez Sánchez
AMPA Carol Rodríguez Muñoz
MARES Begoña Pérez Álvarez

Mariona Moreno Agudo

Laia Prats Espejel

Sílvia Costa Martínez