CLASS PROJECT TINA TURNER IN ENGLISH APRIL 28

Hello!

This week we are going to work on the singer and the actress Tina Turner. 

Aquesta setmana treballarem sobre la cantant i actriu Tina Turner.

We are going to know things about Tina Turner in English.

Ara coneixerem coses sobre la Tina Turner en anglès.

I remind you that on the school web you have tutorials to help you to work with Eix and upload your tasks.

Us recordo que a la web de l’escola trobareu tutorials que us ajudaran a treballar amb l’Eix i a pujar les vostres tasques.

If you have any doubt or question you can send me a message through Eix

Si teniu qualsevol dubte o consulta  em podeu enviar un missatge a través de l’Eix

or write me an e-mail to  englishcs@escolasuris.cat

o escriure’m un mail a  englishcs@escolasuris.cat

Take care!

TINA TURNER WEBQUEST