SAINT GEORGE’S LEGEND

Hola famílies,

Us poso  a la pàgina web les mateixes tasques que he posat a la nova plataforma Eix. Si teniu algun dubte a través de la mateixa plataforma Eix me’l podeu fer. És important que, en la mida del possible, el retorn de les activitats l’intenteu fer a través de l’Eix. A la pàgina web de l’escola trobareu un tutorial per ajudar-vos a utilitzar la nova plataforma. També us passo aquesta adreça de mail per si no podeu accedir a l’Eix o necessiteu fer-me alguna consulta:

englishcs@escolasuris.cat

“Hello, good morning!!!

I hope everybody is fine. We are going to start working in a new way, and it’s going to help us a lot, you will see!

Espero que tothom estigui bé. Comencem a treballar d’aquesta nova manera, ens ajudarà molt, ja veureu!

It’s a new way to work closer and personalised, and to be in touch to keep learning together.

És una forma més propera i personalitzada d’estar en contacte per seguir aprenent junts/es.

As you know on Thursday 23th of April it’s St George’day, so this week we are going to work on the St George’s Legend.
This year we are going to live a different St George’s day that we are going to remember for a long time.

Com sabeu, el dijous 23 és Sant Jordi, per això aquesta setmana treballarem sobre la llegenda de St Jordi. Aquest any viurem un Sant Jordi diferent que de ben segur recordarem durant molt de temps.

Take care and stay safe!

Cuideu-vos, que estigueu bé!

TASK 1 VOCABULARY AND ORAL COMPRENHENSION

The first task it’s to watch and listen the video about St George. It’s important you listen it at least two or three times, or more if you need it.

La primera feina és veure i escoltar el vídeo de St Jordi. És important que el veieu com a mínim dos o tres vegades, o si nececessiteu més, més. Penseu que és una bona oportunitat per practicar l’escolta en anglès.

Now, check if you have undestood all the vocabulary, if you have any doubt remember you can use the www.wordareference.com dictionary.

Ara, comproveu si heu entès tot el vocabulari. Si teniu algun dubte, recordeu que podeu utilitzar el diccionari que trobareu a www.wordreference.com.

And now, you are ready to start the comprehension exercises click on the link to see the exercises :

I ara ja esteu preparats per començar els exercicis de  comprensió cliqueu en aquest link per veure els exercicis:

TASK 1 short-stories-british-tales-george-and-the-dragon-worksheet word

Ex1 work on the main vocabulary in the story.

treballareu sobre el vocabulari principal de la història.

Ex2 order the sentences according with the story.

Heu d’ordenar les frases d’acord amb l’ordre de la història.

Ex3 correct the wrong word

heu de substituir la paraula subratllada que és errónea i posar a la columna la correcta                   d’acord amb el que diu el vídeo.

Ex4 Write and draw about our St George four or five lines to describe what do we usually do.

Escriure quatre o cinc línes sobre el nostre St Jordi i com acostumem a celebrar-ho i fer un

dibuix.

I hope you have enjoyed the St George’s video!

Espero que us hagi agradat el vídeo de St Jordi!

TASK 2 FILL THE GAPS IN ST GEORGE STORY

How was task 1? easy! isn’t it?

Com ha anat la tasca 1? fàcil!  oi?

Well now let’s go for task number 2. You have to fill the gaps with another colour, you can use blue or green, or whaever colour you prefer. To fill in, you must listen the story again to find out which words are missing.

Bé, ara anem a fer la tasca 2. Heu d’omplir els buits que trobareu al text, amb color blau, verd o el que preferiu. Per omplir-lo haureu de tornar a escoltar la història per esbrinar quines paraules són les que falten.

Task2 Fill the gaps in the St George’s story

If you have any question, don’t hesitate to ask me.

Si teniu alguna pregunta, no dubteu a consultar-m’ho.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>