Projecte jocs de pati

Per tal de dinamitzar l’hora d’esbarjo i millorar la convivència entre els alumnes, l’escola posa a la seva disposició diferents espais de joc i d’activitats pels grans i pels petits: jocs de taula, jocs pintats al terra, espai per la lectura, jocs de pilota, circuit de cotxes, pissarra exterior, paret musical, cuineta, …

Servei comunitari – Suport a l’escolarització

Antics alumnes de l’escola que ara cursen l’ESO a l’Institut Fontanelles del nostre poble, participen d’un projecte de col·laboració amb l’objectiu de fomentar entre l’alumnat de l’ESO accions de compromís cívic, i d’exercici actiu de la ciutadania. Durant el segon trimestre fan accions de suport a les tasques escolars del nostre centre, sempre en presència del mestre, que són profitoses per tots els alumnes ja que es fan suports a diferents nivells i en diferents àrees al llarg de tota l’escolarització.

Consell de nens i nenes

Al consell dels nens i les nenes s’hi participa des de P5 fins a 6è. Cada classe té un representant que s’encarrega de recollir les queixes i suggeriments dels seus companys sobre temes que afecten el global de l’escola. Una vegada per trimestre es reuneix l’equip directiu amb tots els representants dels alumnes per copsar problemàtiques i sobretot per acordar propostes de millora de funcionament, d’organització, d’equipaments… en la mesura que sigui possible.

Educació emocional

L’escola disposa d’una àmplia bibliografia per treballar l’educació emocional a les aules. Dins el Pla de Convivència hi ha un recull d’activitats per treballar a l’aula. Des de l’àrea d’educació en valors es dóna cabuda a aquest treball per millorar les relacions entre l’alumnat.

Revista escolar

A l’escola s’elabora des de l’any 1977 la revista: “L’escola Parla”. Cada nivell elabora un treball del tema acordat i la comissió de la revista edita totes les parts de la revista. S’imprimeix fora de l’escola i es reparteix a totes les famílies i a persones vinculades a la nostra Comunitat Educativa al finalitzar el segon trimestre.

Revista escolar

La biblioteca

Els alumnes poden fer ús de l’espai amb el seu mestre, per llegir, per fer préstec de llibres que prenen a l’aula, per explicar contes…

Els dimecres a l’hora del pati els alumnes poden anar-hi sols per fer ús del préstec de llibres. La mestra encarregada de la biblioteca gestiona el fons bibliogràfic.

BIBLIOPATI: A l’hora del pati els alumnes poden llegir en un espai de l’hort habilitat per aquest ús. Els llibres que es treuen al pati es van canviant quinzenalment.

L’hort de l’escola

Tots els alumnes de l’escola participen en diferents moments de l’etapa escolar en la gestió de l’hort escolar. Tenim dos horts, un de petitet darrere el barracó de P3 i l’altre més gran al costat del barracó de P5 a l’entrada de l’escola.

Pla de consum de fruita

És important que els alumnes coneguin la importància de menjar fruita i per tal de consolidar hàbits de consum saludables l’escola forma part del Pla de consum de fruita. Aquest pla consisteix en portar fruita per esmorzar dos dies a la setmana, dimarts i dijous. En algunes fases del curs escolar la fruita arribarà gratuïtament de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i es repartirà pels alumnes per esmorzar. A final de curs s’elabora una memòria de les activitats realitzades a l’escola entorn del consum de fruita, que s’envia al Departament per continuar formant part del projecte.

Centre de pràctiques

L’escola col·labora amb les universitats catalanes en la formació dels futurs professionals de l’ensenyament. Es va elaborar un projecte per ser catalogats com a centre de pràctiques, i un pla de treball pels practicants. Cada curs escolar es fa una avaluació de les actuacions per part del centre, dels practicants i de la universitat, i en el cas de ser positiva el curs següent es continua com a centre de pràctiques.

Escola compromesa amb el medi ambient

logo-blau

Escola Blava  –  Escola compromesa amb el medi ambientmon

La consciència mediambiental és un valor fonamental en la societat on vivim, i l’escola és un bon lloc per fomentar aquest esperit. A l’escola utilitzem sempre paper ecològic, es fa reciclatge de deixalles a totes les classes i al pati controlat per les Ecobrigades de cicle superior, recomanem portar l’esmorzar en embolcalls reciclables, realitzem activitats i el manteniment de l’hort escolar… (Projecte)