Quota material

Aportació anual per material i fotocòpies

Ed. Infantil 60€
Cicle Inicial 45€
Cicle Mitjà 60€
Cicle Superior 55€

Els diners del material s’utilitzen per pagar fotocòpies i tot el material fungible utilitzat a l’aula durant tot el curs.

Els pagaments es faran a qualsevol caixer automàtic de BBVA o mitjançant una transferència bancària.

Aquí teniu una guia

No s’acceptaran pagaments en efectiu.

Número de compte: ES93 0182 2547 1102 0003 7589

Concepte: Material escolar. Recordeu-vos de posar el nom i cognoms de l’alumne (no el dels pares).

Cal retornar el resguard del pagament al tutor/a durant la primera quinzena d’octubre