Padrins lectors

Els alumnes i les alumnes de Cicle Superior ajuden als nens i les nenes de Cicle Inicial.