Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: direcció, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Composició del Consell escolar de l’Escola Prim

Equip directiu:

Maria Eugnia Gomez, directora

Presentación Jurado, cap d’estudis

Yolanda Navarro, secretària

Sector professorat:

Marisol Ferrer

Laura Ladrón de Guevara

Guillermina Sánchez

Isabel Vida

Sònia Bermúdez

Esther López

Sector Pares:

Sandra Rodríguez

Maria José Piedra

Maria Ángeles López

Mohammed Aamimi

Representant de l’AMPA:

Olga Ruiz

Sector PAS:

Ana Fernández

Representant de l’Ajuntament:

Anna Montoliu