Biblioteca Oberta

Cada tarda els alumnes i les seves famílies poden gaudir de la biblioteca.