Atenció a les famílies

Atenció per part dels tutors:

dilluns de 12:30h a 13:30h. Cal demanar hora a les tutores per mitjà de l’agenda.

Atenció per part de l’Equip directiu i secretaria:

Horari d’atenció Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
9:10  – 10 Secretària

Administrativa

Cap d’Estudis

Administrativa

Direcció

Secretària

Administrativa Administrativa
10 – 10:50 Administrativa
14:40 – 16:10 Administrativa Direcció

Secretària

Cap d’estudis

Equip Directiu
(Amb cita prèvia)

Administrativa

16:10 – 17 Cap d’estudis Direcció

AMPA

Secretària AMPA

Demanar cita prèvia al telèfon de l’escola, 93 314 24 20