Atenció a les famílies

Atenció per part dels tutors:

Dimarts de 12:30h a 13:30h. Cal demanar hora a les/els tutores/tutors per mitjà de l’agenda.

Atenció per part de l’equip directiu i secretaria:

Horari d’atenció Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:10 – 9 Direcció
(amb cita prèvia)
9:10  – 10 Secretària

Administrativa

Administrativa Administrativa Secretària

Administrativa

Direcció
Cap d’estudis
10 – 10:50 Administrativa Administrativa Administrativa Administrativa
12:35 – 13:30 Tutors/es i mestres
(amb cita prèvia)
15 – 16  Secretària Administrativa Administrativa
16 – 16:45 Direcció

Secretaria

Administrativa

Cap d’estudis

Administrativa
16 – 17:30 AMPA AMPA

Demanar cita prèvia al telèfon de l’escola, 93 314 24 20