Identitat

A l’escola pensem que l’educació dels nostres i les nostres alumnes es basa en uns principis que es fonamenten en la igualtat, la tolerància, el respecte, la pau i la solidaritat. Volem ajudar a formar dones i homes íntegres, lliures i responsables.

Treballem per a què els nens i les nenes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats, respectant els seus ritmes i circumstàncies i sempre afavorint l’autoestima i els valors de cadascú.

Creiem en la importància de gaudir d’una Escola agradable, acollidora, integradora, inclusiva, democràtica i participativa on tothom s’hi senti identificat i important i tingui les mateixes oportunitats.

Volem una Escola oberta al món i que participi dels avenços que la societat imposa i els nois i les noies exigeixen.

La nostra tasca educativa es basa en fer de tot el nostre alumnat persones felices, amb inquietuds i motivació, segures i crítiques i que mirin cap al seu futur tenint en compte totes les possibilitats que la societat els i les ofereix.

Normativa

Normativa del centre