El curs 2013-14 a l’escola ens vam endinsar en un nou projecte: la creació d’un hort urbà en el qual ha estat necessària la implicació de famílies, mestres i alumnes amb l’objectiu de tirar-lo endavant de manera conjunta.

Actualment l’hort forma part del nostre dia a dia mitjançant ambients i tallers.

L’escola també forma part de la XEST ( Xarxa d’escoles sostenibles de Terrassa).

 

Primera ECOassamblea

Avui a la tarda, ens hem reunit els ecodelegats de cada classe des de P3 a 6è. En aquesta primera ecoassamblea hem parlat de la nostra funció i la responsbilitat que té ser un ecodelegat de l’aula. També hem parlat de les 3 erres tant importants per cuidar la nostra Terra: Reduir, Reciclar i Reutilitzar. I per últim, hem fet propostes de com podem Reduir a l’escola.

Ah! I el nostre objectiu fins la propera ecoassamblea és, controlar que les papereres per reciclar a l’aula siguin les correctes i que se’n faci un bon ús.

Gràcies a tots els ecodelegats.

Hort@rt

Aquest curs l’Ambient de Plàstica s’anomena HORT@rt, la finalitat de l’ambient és crear objectes d’utilitat i ambientació per l’hort de la nostra escola, per tant les feines realitzades tenen una utilitat per tota  la comunitat educativa.
Les feines realitzades en cada comunitat són molt variades, utilitzant diferents materials com per exemple… Llegeix més»