Els Espais Familiars d’Aprenentatge estan pensats per ser moments de trobada. Un espai dissenyat per conversar, reflexionar, compartir i aprendre. Convidem algú per què guiï la conversa al voltant d’un tema d’interès pedagògic… i fem un cafè….

 

S’organitzen dins (15.15h) i fora (16.45h) de l’horari escolar.

 

Hi vols venir?