Sortides

Les sortides i excursions formen part dels objectius didàctics de cada nivell.

Previ a cada sortida, els nens i nenes portaran a casa un comunicat explicatiu amb la corresponent autorització. La família l’ha de signar i fer-la arribar al tutor dins del termini indicat.

 

A l’inici de curs us lliurem un llistat de totes les sortides programades pel curs amb l’import de cada una. Aquest import es cobrarà en dos terminis, un a l’octubre i l’altre al febrer.