Salut

 • Malalties
  • En el moment que la família detecti que el nen/a té febre, vòmits, diarrea, o pateix alguna malaltia infecciosa (grip, varicel·la, galteres, conjuntivitis, fongs,….) no hem de portar l’alumne a l’escola. En aquest cas, cal comunicar a l’escola (tutor/a) el motiu d’absència de l’alumne, notificant-ho a l’apartat de comunicacions de l’agenda de l’escola. Podeu trucar a l’escola i comunicar-ho verbalment en el primer moment que detecteu la malaltia, però recordeu també justificar l’absència a l’agenda.
 • Administració de medicaments
  • En cas que l’alumne/a necessiti prendre alguna medicació durant l’horari escolar, caldrà que feu arribar al seu tutor/a, una recepta o un informe del metge on consti el nom i cognoms del nen/a, el nom del medicament i la pauta que s’ha de seguir (moment del dia i quantitat que ha de prendre). Així mateix, també s’haurà de portar un escrit on l’adult responsable de l’alumne autoritzi al personal del centre educatiu perquè li administrin la medicació receptada.(Autorització). Clicant a l’encapçalament podreu descarregar-vos el document i portar-lo a l’escola quan el necessiteu.
 • Administració de Paracetamol
  • En cas que l’alumne/a, durant l’horari lectiu, pateixi una pujada de febre, i mentre que pogueu arribar a l’escola per recollir-lo, podeu autoritzar-nos a administrar-li Paracetamol. Si desitgeu fer-nos aquesta autorització cliqueu l’encapçalament i podreu descarregar-vos el document i portar-lo a l’escola.
 • Detecció de paràsits (polls)
  • Els paràsits (polls) és un tema freqüent a les escoles en determinades èpoques de l’any. Preguem vigileu els vostres fills/es i prengueu les mesures oportunes: els netegeu bé de polls i llémenes i no els porteu a l’escola fins que no estigui resolt el problema per evitar així continuar encomanant-los els uns als altres.

Vídeo “Maleïts Polls”