Oferta educativa

Impartim els nivells educatius d’Educació Infantil (Segon Cicle d’Educació Infantil: 3-6 anys) i d’Educació Primària (6-12 anys).
Des del curs 2018-2019 s’implementa el SIEI (Suport Intensiu Escolarització Inclusiva) i l’aula d’acollida per a alumnes nouvinguts.