Projecte d’Autonomia al Menjador

Es tracta d’un projecte amb l’objectiu de fer que l’infant sigui el protagonista, de subjecte passiu a subjecte actiu. L’educador/a acompanya, facilita, confia (no dirigeix, assisteix…)

Aquest projecte s’ha iniciat a Educació Infantil i es continuarà implementant a tots els cursos.