Història

L’Escola José Juan Ortiz va ser inaugurada el 5 d’agost de 1982. En el seu inici es tractava d’una escola d’una línia ubicada a l’edifici blanc i en un edifici independent que acollia aules i l’espai de menjador.

Arrel de la construcció de nombroses edificacions ubicades al voltat de l’escola degut a un increment de la població que treballa a Barcelona i zona metropolitana, s’inicia una RAM (Reforma, ampliació i millora) del centre. Aquestes obres van finalitzar l’any 2005. El curs 2005/2006 s’inauguren les obres d’ampliació per l’Honorable Consellera Sra. Marta Cid i l’Il·lustríssim Alcalde de Sant Andreu, Sr. Enric Llorca.

Aquesta ampliació va significar nous espais com gimnàs, aula de psicomotricitat, aules d’especialitats, biblioteca, etc.

Actualment som una escola de 474 alumnes organitzats en doble línia de P3 a 6è i amb algunes línies triplicades (3r i 5è). El claustre de professors el formen actualment 35 mestres i 4 membres del personal PAS.

El seu nom, “José Juan Ortiz”, es deu a un mestre de la localitat, gran impulsor de l’escola pública que va morir a edat primerenca. En el seu honor i com a precursor de l’escolarització de tot l’alumnat de la població en centres públics, l’escola va prendre el seu nom.