INFORMACIÓ – ED. INFANTIL

ENLLAÇ PREINSCRIPCIÓ ON LINE

Entreu en el següent enllaç per

OMPLIR LA SOL·LICITUD TELEMÀTICA.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

DOCUMENTS QUE HEU D’ENVIAR AL CORREU DE L’ESCOLA (a8029222@xtec.cat):

  • El document de la SOL·LICITUD que heu omplert
  • Foto dels DNI dels pares o tutors legals.
  • Foto del DNI del nen o nena (si en té).
  • Foto del llibre de família complert.

L’ESCOLA US RESPONDRÀ CONFORME S’HA REBUT