CARTA DE COMPROMÍS

La finalitat de la Carta de Compromís de l’Escola Francesc Macià és expressar els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Centre i família s’han d’avenir a compartir els principis que inspiren la carta i que han de respectar els drets i les llibertats de les famílies, així com el Projecte Educatiu de Centre.

Carta de compromís educatiu