NOVA AVALUACIÓ A PRIIMÀRIA

En aquest enllaç trobareu la informació de la Nova Avaluació a Primària, dictada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Nova Avaluació a Primària