Projecte d’anglès

La Introdució de l’anglès a P4 es fa a nivell oral, a través de contes i jocs.

A 1r i 2n de primària es desenvolupen els continguts d’educació visual i plàstica de l’àrea de Visual i Plàstica en anglès.

A 3r i 4t de primària es desenvolupen una part dels continguts de l’àrea de coneixement del medi natural en anglès.